News CWiX 500 Cycling regions Cycling holidays Contact
05-12-2022 | Frank Jansen

De winter: de invloed van temperatuur op snelheid

In de winter zullen bij veel fietsers de gemiddelde snelheden lager liggen dan in de zomer. De vraag is waar dit nu veroorzaakt door wordt? Volgens velen is het toch vooral het feit dat we een stuk minder vaak fietsen de oorzaak: de mindere vorm dus. Borrelpraat of feit?

Warm blijven

Bij lage temperaturen heeft het lichaam energie nodig om warm te blijven. Dit vertaalt zich vooral in een hogere hartslag. Als je met een vermogensmeter rijdt kun je dit vrij simpel zien. Ik neem mezelf even als voorbeeld: waar ik normaal pak 'm beet HR 140 heb bij 200 watt zit ik nu zo maar 5-10 slagen hoger. Nu kan zo'n verschil natuurlijk óók veroorzaakt worden door mindere vorm, maar als ik de data uit winterritjes uit Gran Canaria of indoorritten in de winter erbij pak, zie ik hetzelfde verschil.

Andere factoren

Nog interessanter wordt het natuurlijk als de factor vorm helemaal uit de vergelijking halen. En met een vermogensmeter is dat ook kinderspel. Om dit bereiken hebben we een aantal ritten van dezelfde persoon met elkaar vergeleken. We selecteerden een aantal soloritten uit zowel zomer als de winter met één overeenkomst: het gemiddeld vermogen en de gereden afstand waren steeds min of meer gelijk. Wat blijkt? Er is nog altijd sprake van een fors snelheidsverschil. In de zomer: gemiddeld 190 watt is ongeveer gelijk aan ongeveer 30 gemiddeld. Bij weinig wind wat sneller, bij harde wind wat langzamer. In de winter lag de gemiddelde snelheid bij precies hetzelfde gemiddeld vermogen liefst 10% lager, op zo'n 27 gemiddeld dus.


De oorzaken

De belangrijkste factor is de hogere luchtweerstand, die veroorzaakt wordt door de hogere luchtdichtheid in de winter. Bij lagere temperatuur hebben de luchtmoleculen een lagere gemiddelde snelheid en botsen dus minder hard tegen hun omgeving. Bij een lagere temperatuur (en dus minder harde botsingen) en gelijke druk in de atmosfeer betekent dat dat er meer botsingen moeten plaatsvinden, kortom, dat je "dikkere" lucht hebt om doorheen te fietsen. Bij 30 graden verschil in temperatuur kan dit zo maar 10% schelen - een behoorlijke factor dus. 

Een andere reden is het feit dat je winter veel meer kleding aan hebt, wat voor meer luchtweerstand zorgt. Een ruim zittend winterjack, overschoenen, handschoenen. Het draagt er allemaal aan bij. Ook zullen velen van ons op goedkopere niet-aerodynamische wielen en lekbestendige, dus niet al te snel rollende banden rijden.

In de winter zal je rijstijl in de bochten veel behoudender zijn. Dat heeft niet direct invloed op het gemiddeld vermogen - wel op de gemiddelde snelheid. Tot slot hebben de bomen in de winter al hun bladeren verloren, en heb je als renner dus minder beschutting. De wind heeft dus meer invloed dan in de zomer. 

Conclusie

De mindere vorm is slechts één reden dat je in de winter langzamer rijdt. Als je deze factor negeert, zul je als het koud is, alsnog zo maar 10% langzamer rijden. De invloed van de temperatuur valt dus niet te onderschatten.

Fan of CycloWorld!

Become our Ambassador

Do you enjoy coming here, and do you think you can make a nice contribution to CycloWorld? We are always looking for ambassadors who want to help us deliver content.

Related posts